Петък 02, Юни 2023г.

ДИРЕКТОР: ЗЛАТКА ГОСПОДИНОВА

ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО УД: БОЖАНА ГЕОРГИЕВА

 

КЛАС/ПАРАЛЕЛКА ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ
V А ЙОВКА ДИНКОВА ДИОНИСОВА - МАРКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
V Б РАДОСТИНА СТОЯНОВА ИЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
VI А ТЕНЧО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
VI Б КРЕМЕНА СЛАВОВА ШВИДКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
VII А СОНЯ ПУЛЕВА - БОЖИЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
VII Б ГЕРГАНА ГОШЕВА БРЪНКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
VIII А ДИМИТРИНА ВЪЛЧЕВА ИЛИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
VIII Б ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА КАРАИВАНОВА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
VIII В ИВАН ПАВЛОВ ТОНЕВ УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
IX А ПЕПА ДИМОВА ТЕОДОСИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
IX Б АПОСТОЛ ГОЧЕВ ДЕМИРЕВ УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
IX В инж. ИВАН НИКОЛАЕВ БАНКЕРОВ УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
X А ГАЛИНА МИЛУШЕВА ПАНДУЛЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА 
X Б инж. ИНА ДАНАИЛОВА КАРАЙЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
X В ТОНКА МАРКОВА ГЕОРГИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
X Г /ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/ ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ШИДЕРОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
XI A ТИНКА ХРИСТОВА САКАРСКА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
XI Б МАРИЕЛА НИКОЛАЕВА ВЕЛЕВА УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ
XI В ФАТМЕ ШЕНОЛ КЕЗ УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ И УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ
XII А НАДЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
XII  Б МАРИАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
XII B  инж. ТЕОДОРА СТАМОВА ШАКОВА - МИТРЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
/САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ V - VIII КЛАС/ МАРИАНА ПАВЛОВА ЗАФИРОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА 
/САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ IX КЛАС/ КАЛИНКА КИРКОВА ДЕЛЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
/САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ X - XII КЛАС/ ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ЧАКАЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА БРАЯНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРMАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  МИХАИЛ КОСТАДИНОВ КАРАПАЧОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОРГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА КОЛЕВА  УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА
  СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ЗДРАВКОВА  УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕРНО ИЗКУСТВО
  МИТКО ЛАЗАРОВ БАТЧЕВ СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
  ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
  инж. ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
  ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЧИНТОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ПРЕДМЕТ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В ДЦО
  НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КЪЛВАЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ПРЕДМЕТ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В ДЦО
Сподели: