Сряда 29, Май 2024г.

ДИРЕКТОР: ЗЛАТКА ГОСПОДИНОВА

ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО УД: БОЖАНА ГЕОРГИЕВА

 

КЛАС/ПАРАЛЕЛКА ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ
V А КАЛИНКА КИРКОВА ДЕЛЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
V Б НИКОЛИНА АЛЕКСИЕВА КЪЛВАЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
VI А ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА - КАРАДАЛИЕВА УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
VI Б РАДОСТИНА СТОЯНОВА ИЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
VII А ТЕНЧО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
VII Б КРЕМЕНА СЛАВОВА ШВИДКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
VIII А ЙОВКА ДИНКОВА ДИОНИСОВА - МАРКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
VIII Б  инж. ТЕОДОРА СТАМОВА ШАКОВА - МИТРЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
VIII В инж. ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
IX А ДИМИТРИНА ВЪЛЧЕВА ИЛИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
IX Б ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА КАРАИВАНОВА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
IX В ИВАН ПАВЛОВ ТОНЕВ УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
X А ПЕПА ДИМОВА ТЕОДОСИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
X Б АПОСТОЛ ГОЧЕВ ДЕМИРЕВ УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
X В инж. ИВАН НИКОЛАЕВ БАНКЕРОВ УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
XI A ГАЛИНА МИЛУШЕВА ПАНДУЛЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА 
XI Б инж. ИНА ДАНАИЛОВА КАРАЙЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
XI В ТОНКА МАРКОВА ГЕОРГИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
XI Г /ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/ ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ШИДЕРОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
XII А ТИНКА ХРИСТОВА САКАРСКА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
XII  Б ГЕРГАНА ГОШЕВА БРЪНКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
XII B ФАТМЕ ШЕНОЛ КЕЗ СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ И УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ
/САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ VI - VIII КЛАС/ НАДЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
/САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ VII и IX КЛАС/ МАРИАНА ПАВЛОВА ЗАФИРОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
/САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ X КЛАС/ ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ПЕТКОВА  УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА
/САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ XI и XII КЛАС/ ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ЧАКАЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА БРАЯНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРMАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  СОНЯ ПУЛЕВА - БОЖИЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
  МАРИАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
  СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА ЗДРАВКОВА  УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕРНО ИЗКУСТВО
  МИТКО ЛАЗАРОВ БАТЧЕВ СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
  ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
  ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЧИНТОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ПРЕДМЕТ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В ДЦО
  КАТИНА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ПРЕДМЕТ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В ДЦО
     

 

Сподели: