Понеделник 23, Май 2022г.

ДИРЕКТОР: ЗЛАТКА ГОСПОДИНОВА

ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО УД: ИНЖ. ДЕТЕЛИНА КОЛЕВА

 

КЛАС/ПАРАЛЕЛКА ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ
V А    
V Б ГЕРГАНА ГОШЕВА БРЪНКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
VI А ДИМИТРИНКА АНЕЛОВА КАРАИВАНОВА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
VI Б РАДОСТИНА СТОЯНОВА ИЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
VII А МАРИАНА ПАВЛОВА ЗАФИРОВА УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
VII Б ТЕНЧО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
VIII А ГАЛИНА ПАНДУЛЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА 
VIII Б инж. ИНА ДАНАИЛОВА КАРАЙЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
VIII В ТОНКА МАРКОВА ГЕОРГИЕВА УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
VIII Г /задочна форма на обучение/ ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ШИДЕРОВА УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
X A ТИНКА ХРИСТОВА САКАРСКА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
X Б ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА КОВАЛАКОВА УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
X В ФАТМЕ ШЕНОЛ КЕЗ УЧИТЕЛ УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ
XI А НАДЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
XI  Б МАРИАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
XI B  инж. ТЕОДОРА СТАМОВА ШАКОВА - МИТРЕВА УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
XII А ДИМИТРИНА ВЪЛЧЕВА ИЛИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
XII Б ЙОВКА ДИНКОВА ДИОНИСОВА - МАРКОВА УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
XIIВ
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА БРАЯНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
XII А МИХАИЛ КОСТАДИНОВ КАРАПАЧОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОРГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
XII Б АПОСТОЛ ГОЧЕВ ДЕМИРЕВ УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
X II В /задочна форма на обучение/ КРЕМЕНА СЛАВОВА ШВИДКОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
/самостоятелна форма на обучение IX - X КЛАС/ ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ЧАКАЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
/самостоятелна форма на обучение XI - XII КЛАС/  РОСИЦА СТОЯНОВА ЯНЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ  ПО ФИЗИКА 
  ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА БРАЯНОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  ПЕПА ДИМОВА ТЕОДОСИЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  КАЛИНКА КИРКОВА ДЕЛЧЕВА СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
  ДИНКО ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИИЗАЦИЯ
  ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ПЕТКОВА  УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА
  КРЪСТЮ КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕРНО ИЗКУСТВО
  МИТКО ЛАЗАРОВ БАТЧЕВ СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
  ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
  ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЧИНТОВА  СТАРШИ УЧИТЕЛ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ПРЕДМЕТ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В ДЦО
  НИКОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КЪЛВАЧЕВА УЧИТЕЛ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ПРЕДМЕТ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В ДЦО
Сподели: