Четвъртък 30, Май 2024г.

В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", гр. ТОПОЛОВГРАД работят на щат следните служители:

Счетоводител: Гена Стамова Чакръкова

Касиер, счетоводство: Анна Петрова Парнарова

Домакин: Катя Иванова Тодорова

Завеждащ архивохранилище /книгохранилище/: Росица Динкова Костадинова

Чистач/Хигиенист:

                                 Минка Николова Чакърова

                                 Тянка Кирова Георгиева

                                 Калинка Трендафилова Тодорова

                                 Недка Димитрова Чобанова

                                 Тонка Маринова Василева

Огняр: Стоян Николов Арабаджиев

Общ работник: Спас Янков Чобанов

 

Сподели: