Сряда 17, Август 2022г.

В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", гр. ТОПОЛОВГРАД работят на щат следните служители:

Счетоводител: 

Касиер, счетоводство: Анна Петрова Пърнарова

Секретар - домакин: Катя Иванова Тодорова

Завеждащ архивохранилище /книгохранилище/: Росица Динкова Костадинова

Чистач/Хигиенист:

                                 Минка Николова Чакърова

                                 Тянка Кирова Георгиева

                                 Калинка Трендафилова Тодорова

                                 Недка Димитрова Чобанова

                                Тонка Маринова Василева

Огняр: Стоян Николов Араджиев

Общ работник: Спас Янков Чобанов

 

Сподели: