Вторник 04, Октомври 2022г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН V КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VI КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VII КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VIII A  КЛАС - ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VIII Б КЛАС - "МАШИНЕН ОПЕРАТОР"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VIII В КЛАС - "АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН IX А КЛАС - ПРОФИЛ "ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН IX Б КЛАС  - "МАШИНЕН ОПЕРАТОР"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН IX В КЛАС - "АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН X А КЛАС - ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН X Б КЛАС - "МАШИНЕН ОПЕРАТОР"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН X В КЛАС - "АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН X Г КЛАС- "МАШИНЕН ОПЕРАТОР" - ЗАДОЧНА ФОРМА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН XI А КЛАС - ПРОФИЛ "ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН XI Б КЛАС - "МАШИНЕН ОПЕРАТОР"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН XI В КЛАС - "АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН XII А КЛАС - ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН XII Б КЛАС - "МАШИНЕН ОПЕРАТОР"

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН XII В КЛАС - "АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

 

Сподели: