Сряда 29, Септември 2021г.

      На 10.02.2020 Инспектор Веселин Бекяров от група "Пожарогасене и спасителна дейност" в РСПБЗН - Хасково проведе обучение с ученици от СУ "Д-р Петър Берон" по проект BG16M1OP002-4.001-0001-C03 " Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения".

 

 

Сподели: