Събота 13, Юли 2024г.

ЗА УНИВЕРСАЛНИТЕ ЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

На 28.06.2024 година в Средно училище „Д-р Петър Берон” се проведе открит урок по литература на тема: „ЗА УНИВЕРСАЛНИТЕ ЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ”.

Главният учител Г-жа Димитринка Караиванова и г-жа Соня Пулева-Божилова, заедно с учениците от 8А, 8Б, 9А, 10А и 11А клас, представиха вечната тема за фундаменталните и универсални ценности от Античността, през Ренесанса и Възраждането, до днес. 

Учениците вдъхновено представиха как доброто, красотата, светостта, свободата и любовта преминават границите на културно-историческите епохи и намират своето „убежище“ във  всяко време, пощадени от ветровете на промените, защото Доброто и Злото е най-древната етична опозиция в хилядолетния живот на човечеството.

Литературата е свят, в чийто център е човекът и ценностите, които човешките общества утвърждават, затова е толкова нужна на хората.

И днес, в света на компютрите и Internet, съвременният човек си задава въпроса: „Какво през годините го е правило човек?“.

Отговорът на този извечен въпрос учениците търсиха в епическата поема на Омир – „Илиада; в драмата на Софокъл „Антигона“, наречена „царица на трагедиите“; откриваха го в романа на Сервантес „Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча“; в трагедиите „Хамлет“  и „Ромео и Жулиета” - едни от върховите постижения в творчеството на Шекспир; възпяха го в перлата на българската възрожденска литература - поемата „Изворът на Белоногата“ от Петко Р. Славейков.

https://www.sou-topolovgrad.com/gallery/show/id/12

 

 

Сподели: