Петък 02, Юни 2023г.

свободните места по профили/ специалности след трети етап на записване за учебната 2018/2019 г.

профил/ специалност

 

свободни места след трети етап на записване

профил ПРИРОДНИ НАУКИ

 

3

професия МАШИНЕН ОПЕРАТОР

специалност МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

 

6

професия МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

специалност АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

6
Сподели: