Неделя 05, Февруари 2023г.

Съгласно Заповед  № РД09 - 1805/31.08.2021 г.  на Министъра на образованието и науката се определят:

1. Дати за провеждане на изпитите от НВО - VII клас

- Български език и литература - 14 юни 2022 г., начало 10.00 часа

- Математика - 16 юни 2022 г., начало 10.00 часа

- Чужд език (по желание на ученика) - 17 юни 2022 г., начало 10.00 часа

2. Дати за провеждане на изпитите от НВО - X клас

- Български език и литература - 14 юни 2022 г., начало 09.00 часа

- Математика - 16 юни 2022 г., начало 09.00 часа

- Чужд език (по желание на ученика) - 17 юни 2022 г., начало 09.00 часа

- Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности - по график в периода 20 - 22юни 2022 г. (по желание на всеки ученик).

3.График на дейностите за провеждане и оценяване на НВО в VII и в X  клас през учебната 2020/2021 година

- Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език (по желание на ученика) в VII и в X  клас, за оценяване на дигиталните компетентности в X клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт - от 02 февруари до 18 февруари 2022 г. вкл.

- Оценяване на изпитните работи от НВО - от 17 юни до 26 юни 2022 г.

- Обявяване на резултатите от НВО - до 28 юни 2022 г. вкл.

- Издаване на свидетелството за завършено основно образование/на удостоверение за завършен първи гимназиален етап - до 02/15 юли 2021 г. вкл.

Заповед за организация на НВО: 

Сподели: