Неделя 25, Октомври 2020г.

ДОКУМЕНТИ

Запознайте се със  следните документи:

1. Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващо образование – ВИЖ

2. Заявление до директор за ръководител на група – ВИЖ

3. Декларация за информирано съгласие, – ВИЖ

4. Анкетна карта – ВИЖ

5. Тематична програма и график на групата – ВИЖ

6. Дневник на група за занимания по интереси – ВИЖ

7. Отчет до директора за изработени часове – ВИЖ

 

Уважаеми колеги,

1. Срока за подаване на заявления до директора е: 07.10.2019

2. Срока за сформиране на групите и оформяне на документите е: 09.10.2019

 

 

Сподели: