Четвъртък 30, Май 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
14.09.2022г. Вид на процедурата:
Обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
https://app.eop.bg/organization/39211/dashboard
Свързана преписка
14.09.2022г.
18.07.2018г. Вид на процедурата:
събиране на оферти чрез обява
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9078621
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Основен ремонт на котелна и отоплителна инсталация на СУ"Д-р Петър Берон“, гр.Тополовград
Свързана преписка
18.07.2018г.