Вторник 05, Юли 2022г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
18.07.2018г. Вид на процедурата:
събиране на оферти чрез обява
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9078621
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Основен ремонт на котелна и отоплителна инсталация на СУ"Д-р Петър Берон“, гр.Тополовград
Свързана преписка
18.07.2018г.